Zwrot VAT dla podróżnych / TAX FREE FOR TOURISTS

uk.png English version  de.png German version  ru.png Russian version

Zasady zwrotu VAT podróżnym w Polsce reguluje ustawa z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług – Dział XII, rozdział 6, art. 126-130 (Dz. U. nr 54 poz. 535 z późniejszymi zmianami).

Tax Free

Zasady zwrotu podatku VAT dla Podróżnych, którzy zakupili towar/ towary w sklepie stacjonarnym
firmy Consite Sp. z o.o. przy ul. Plantowej 5, 05-830 Nadarzyn
lub w sklepie internetowym
www.coffeesite.pl

Uprawnieni do otrzymania zwrotu podatku VAT:

 1. PODRÓŻNY jest to osoba fizyczna, która nie ma stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej.
 2. PODRÓŻNY ma prawo do otrzymania zwrotu podatku VAT zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium RP lub innego państwa członkowskiego.
 3. Towar/ towary muszą zostać wywiezione w stanie nienaruszonym z obszaru Unii Europejskiej w bagażu osobistym PODRÓŻNEGO.
 4. Fakt wywozu towaru/ towarów musi zostać potwierdzony przez funkcjonariusza Urzędu Celnego na granicy Unii Europejskiej.
 5. Minimalna kwota wartości zakupów brutto (z podatkiem VAT) uprawniająca do otrzymania zwrotu podatku wynosi 300,- PLN. (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2016r. (Dz. U. z 2016r., poz. 500).
 6. Wywóz zakupionego towaru/ towarów poza terytorium Unii Europejskiej musi nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym towar został zakupiony.

Zakupy w sklepie stacjonarnym firmy Consite Sp. z o.o. przy ul. Plantowej 5, 05-830 Nadarzyn

 1. Poinformuj SPRZEDAWCĘ o konieczności wystawienia dokumentu ZWROT VAT DLA PODRÓŻNYCH/ TAX FREE FOR TOURISTS.
 2. Okaż SPRZEDAWCY paszport i dokument tożsamości z adresem stałego miejsca zamieszkania (musi ono znajdować się poza terytorium Unii Europejskiej).
 3. Poinformuj SPRZEDAWCĘ, w jaki sposób chcesz otrzymać zwrot podatku VAT (zwrot może zostać dokonany gotówką lub przelewem).
 4. Jeśli zwrot podatku ma nastąpić przelewem bankowym, poinformuj SPRZEDAWCĘ, w jakim banku prowadzony jest rachunek (nazwa, adres), podaj numer IBAN rachunku bankowego oraz numer SWIFT.

Zakupy dokonane przez sklep internetowy www.coffeesite.pl

W przypadku złożenia zamówienia przez sklep internetowy www.coffeesite.pl poinformuj SPRZEDAWCĘ o konieczności wystawienia dokumentu Tax Free. Wykorzystaj do tego pole „INFORMACJA OD KLIENTA” w formularzu zamówienia.

Odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym przy ul. Plantowej 5, 05-830 Nadarzyn.

 1. Okaż SPRZEDAWCY paszport i dokument tożsamości z adresem stałego miejsca zamieszkania (musi ono znajdować się poza terytorium Unii Europejskiej).
 2. Poinformuj SPRZEDAWCĘ, w jaki sposób chcesz otrzymać zwrot podatku VAT (zwrot może zostać dokonany gotówką lub przelewem).
 3. Jeśli zwrot podatku ma nastąpić przelewem bankowym, poinformuj SPRZEDAWCĘ, w jakim banku prowadzony jest rachunek (nazwa, adres), podaj numer IBAN rachunku bankowego oraz numer SWIFT.

UWAGA!!! Nie wysyłamy zamówionego towaru poza granicę Polski. Istnieje możliwość dostarczenia towaru w uzgodnione miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie po otrzymaniu 100% przedpłaty za zamówiony towar oraz po pisemnym ustaleniu daty i miejsca dostarczenia towaru.

Potwierdzenie wywozu towaru:

 1. Opuszczając terytorium Unii Europejskiej zgłoś się do celnika i okaż mu następujące dokumenty:
  * dokument tożsamości potwierdzający miejsce zamieszkania poza granicą Unii Europejskiej;
  * formularz ZWROT VAT DLA PODRÓŻNYCH/ TAX FREE FOR TOURISTS z oryginalnym paragonem;
  oraz:
  * okaż celnikowi zakupiony towar w stanie nienaruszonym i poproś o ostemplowanie formularza ZWROT VAT DLA PODRÓŻNYCH/ TAX FREE FOR TOURISTS.
 2. Sprawdź, czy na formularzu ZWROT VAT DLA PODRÓŻNYCH/ TAX FREE FOR TOURISTS znajdują się:
  Stempel: „VAT – ZWROT”
  Pieczęć: „Polska – Cło“
 3. W przypadku stwierdzenia niezgodności pomiędzy zgłoszonym towarem a towarem faktycznie wywożonym (np. brak towaru) PODRÓŻNY będzie podlegał odpowiedzialności karnej.

UWAGA!!! Brak Stempla: „VAT – ZWROT” lub Pieczęci: „POLSKA – CŁO“ lub obydwu na dokumencie ZWROT VAT DLA PODRÓŻNYCH/ TAX FREE FOR TOURISTS oznacza brak możliwości otrzymania zwrotu podatku VAT.

Brak oryginalnego paragonu fiskalnego stanowiącego integralną część dokumentu ZWROT VAT DLA PODRÓŻNYCH/ TAX FREE FOR TOURISTS oznacza brak możliwości otrzymania zwrotu podatku VAT.

Zwrot podatku VAT

 1. Jeśli chcesz odebrać zwrot w gotówce zgłoś się do siedziby naszej firmy przy Ul. Plantowej 5, 05-830 Nadarzyn, Polska. 
 2. Przekaż SPRZEDAWCY potwierdzony przez celnika, kompletny (z oryginalnym paragonem) dokument ZWROT VAT DLA PODRÓŻNYCH/ TAX FREE FOR TOURISTS oraz okaż SPRZEDAWCY dokument tożsamości (paszport) w celu potwierdzenia zgodności danych z dokumentu z danymi zawartymi w dokumencie ZWROT VAT DLA PODRÓŻNYCH/ TAX FREE FOR TOURISTS.
 3. Jeśli w chwili zakupu wybrałeś zwrot podatku VAT na rachunek bankowy możesz przesłać kompletny (z oryginalnym paragonem) potwierdzony przez celnika dokument ZWROT VAT DLA PODRÓŻNYCH/ TAX FREE FOR TOURISTS na adres: Consite Sp. z o.o., ul. Plantowa 5, 05-830 Nadarzyn, Polska.
 4. Zwrot podatku VAT na wskazany przez PODRÓŹNEGO rachunek bankowy zostanie dokonany w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania przez Consite Sp. z o.o. kompletnego (z oryginalnym paragonem), potwierdzonego przez celnika dokumentu ZWROT VAT DLA PODRÓŻNYCH/ TAX FREE FOR TOURISTS.
 5. Zwrot podatku VAT jest dokonywany wyłącznie w walucie PLN. Firma Consite Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne dodatkowe opłaty lub prowizje naliczone przez bank klienta w związku z dokonaniem przelewu na rachunek bankowy w kraju PODRÓŻNEGO.
 6. Aby uzyskać zwrot zapłaconego podatku VAT PODRÓŻNY musi dostarczyć SPRZEDAWCY dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej w terminie nie późniejszym niż przed upływem 10 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano dostawy.
 7. Podstawowa stawka VAT w Polsce to 23%. Sprzedawca nie pobiera żadnych prowizji od wartości zwracanego podatku VAT.
 8. W obrębie przejść granicznych zlokalizowanych na terytorium Polski działa system informatyczny „Zwrot VAT dla Podróżnych”. Każda Sprzedaż Tax Free dokonana przez Consite Sp. z o.o. jest rejestrowana w systemie Urzędu Celnego www.granica.gov.pl/TaxFree w związku z tym dane zadeklarowane w dokumencie ZWROT VAT DLA PODRÓŻNYCH/ TAX FREE FOR TOURISTS podlegają weryfikacji w systemie elektronicznym na granicy.
 9. PODRÓŻNY, który posiada dokumenty TAX FREE wprowadzone wcześniej do Systemu przez SPRZEDAWCĘ może w granicznym oddziale celnym wybrać pas odpraw oznaczony jako „TAX FREE e–service ONLY”. Czas obsługi podróżnego jest skrócony do minimum.